– külfejtéses és mélyművelés bányák teljes és részleges mérése

– bányatérképek készítése (kutatási, bányatelek, MÜT tervtérképek, bányaművelési, tájrendezési, megvalósulási)

– vízzel borított bányamedrek mérése

– föld alatti bányaüregek (barlangok) mérése, térképezése

– külfejtések légi térképezése

– hites bányamérői minősítés